Kullanım Koşulları

Sitemize dair tüm soru, fikir ve düşünceleriniz için info@ninniperisi.com adresine e-posta atabilirsiniz.

Sitemizden ürün sipariş etmenin temel adımları:

 • Beğendiğiniz ürünlerden dilediklerinizi seçin.
  • Birden çok ürün siparişi verebilirsiniz.
  • Kredi Kartı, Havale ya da Kapıda ödeme seçeneklerinden biri ile ödeme sürecini tamamlayın.
  • Siparişinizi onaylayın. Sipariş onayınız e-posta olarak tarafınıza yollanacaktır.
  • Göz açıp kapayıncaya kadar, siparişiniz elinizde!
  Kullanım Koşulları

MADDE 1 – KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (www.ninniperisi.com kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
1.2. SİTE’nin yasal sahibi OBY Dış Tic. Ltd. Şti. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Ninni Perisi ekibine aittir.
1.3. İşbu kullanım koşullarını Ninni Perisi ekibi (Kısaca “Ninni Perisi” olarak anılacaktır) gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Ninni Perisi tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.5. Ninni Perisi, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 2 – TANIMLAR

2.1. SİTE: Ninni Perisi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
2.2. KULLANICI: Ninni Perisi, internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
2.3. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
2.4. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
2.5. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Ninni Perisi internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
2.6. KİŞİSEL BİLGİ: Kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgilerdir.

MADDE 3 – HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Ninni Perisi internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
3.2. Ninni Perisi internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Ninni Perisi adresinde satışa sunulan ürünlerin; KULLANICI tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Ninni Perisi adına ayıpsız olarak teslimidir.
3.3. Ninni Perisi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Ninni Perisi tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Ninni Perisi, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, Ninni Perisi kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Ninni Perisi olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların kendi sorumluluğundadır. Ninni Perisi bu tür link verilen internet SİTE’lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Ninni Perisi tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.
4.2. Ninni Perisi, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
4.3. KULLANICI, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Ninni Perisi sorumlu değildir.
4.4. Ninni Perisi, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Ninni Perisi, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Ninni Perisi çalışanlarının ve yöneticilerinin, Ninni Perisi yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Ninni Perisi, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI, Ninni Perisi ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI’ların SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ninni Perisi firması’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.7. İşbu SİTE’nin sahibi Ninni Perisi işletmesidir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu Ninni Perisi işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ninni Perisi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, Ninni Perisi hizmetlerini, Ninni Perisi bilgilerini ve Ninni Perisi işletmesine ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Ninni Perisi işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Ninni Perisi işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.
4.8. Ninni Perisi, SİTE üzerinden KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ninni Perisi aynı zamanda; KULLANICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

MADDE 5 – SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Ninni Perisi, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ninni Perisi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile Ninni Perisi işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

MADDE 6 – DEVİR Ninni Perisi, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MADDE 7 – MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ninni Perisi işbu Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ninni Perisi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ninni Perisi işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

MADDE 8 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu “Kullanım Koşulları” sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve Ninni Perisi işletmesinin bulunduğu ilde yer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ninni Perisi işletmesi’nin, KULLANICI’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL İşbu Kullanım Koşulları, Ninni Perisi tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Ninni Perisi, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir.