Gizlilik Politikası

www.NinniPerisi.com (Bundan böyle Ninni Perisi olarak anılacaktır), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta olan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler Ninni Perisi internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. Ninni Perisi internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş olursunuz.

Ninni Perisi kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda “Gizlilik” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilir. Ninni Perisi “Gizlilik” bölümünü belli aralıklarla okumanız sonucunda Ninni Perisi’nin kişisel bilgilerinizin güvenliği konusundaki kararlılığından ve bu anlamdaki yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Ninni Perisi, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Ninni Perisi, kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitede çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Ninni Perisi gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edebilir ve bunları da anılan bu amaçlarla kullanabilir.

Siteden sipariş verebilmek için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) site üzerinden Ninni Perisi ‘e vermeleri gerekmektedir. Ninni Perisi’nin, talep edebileceği bu bilgiler, işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ya da bizzat Ninni Perisi tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir.

Ninni Perisi tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Ninni Perisi ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Online alışverişte güvenliğiniz bizim için çok önemli. İçiniz rahat olsun. Web sitemiz, en güvenli ödeme sistemlerinden birisi olan “Iyzico” sistemini kullanmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz sistemimizde tutulmaz ve Iyzico tarafından ilgili bankalara iletilir.

Ninni Perisi, site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Ninni Perisi, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kart bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Ninni Perisi, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Ninni Perisi’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

Ninni Perisi, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Ninni Perisi, kullanıcılar ve kullanıcıların siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Ninni Perisi tarafından site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Ninni Perisi ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Üyeler, Ninni Perisi periyodik bülten üyeliklerinden diledikleri anda gönderilen elektronik postanın içerisindeki gerekli linki kullanarak ayrılabilirler.

Ninni Perisi, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir.

Ninni Perisi’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.