Montessori Eğitiminde Çocuk Gelişim Evreleri – 3

Maria Montessori, araştırmalarının sonunda çocukların ilgileri, yetenekleri ve gereksinimlerinin belli başlı gelişim evrelerinde gruplandığını ortaya koymuştur. Buna göre Montessori gelişim evreleri şu şekilde sıralanır:

Birinci Evre            0-6 yaş

İkinci Evre             6-12 yaş

Üçüncü Evre        12-18 yaş

Dördüncü Evre    18-24 yaş

Çocuk, tüm bu evreler boyunca belirli alanlara konsantre olarak yeni şeyler öğrenir ve kendini geliştirir.

Bugün Montessori eğitiminin üçüncü evresini detaylı şekilde ele alacağız

3. Evre 12-18 Yaş

Maria Montessori bu dönemi 12-15 ve 15-18 olmak üzere 2 evrede incelemeyi tercih eder. İlginçtir ki 12-15 yaş arası evre 0-3 yaş arasındaki evreye, 15-18 yaş arasındaki dönem de 3-6 yaş arasındaki döneme büyük bir benzerlik gösterir. Bu nedenle 0-3 yaş evresindeki koşulları mümkün olduğunca 12-15 yaş döneminde de sağlamak en doğru yaklaşım olacaktır.

6-12 yaş arasındaki bir önceki evrede ahlaki bilinç kazanan çocuğun, bu dönemde toplumsal ve dini hisleri gelişir. Manevi duygular kazanmaya başlayan çocuk, aynı zamanda birtakım idealler de edinir. Artık bu evrede çocuğun hem ahlaki, hem de sosyal bilinci olgunluk seviyesine erişir. Buradan hareketle 12-18 yaş döneminde özellikle sosyal adalet üzerinde durulmalıdır.

Bu dönemin bir diğer öne çıkan özelliği çocuğun yaşadığı fiziksel değişimlerdir. Vücut olgunluğa ulaştığı için sağlık açısından oldukça hassas bir dönemdir. Birinci döneme benzer şekilde, 12-18 yaş arası dönem de belirsizlikler ve kararsızlıklar üzerine kuruludur. Ergenler, yaşadıkları fiziksel dönüşüm nedeniyle korunma ve emniyette olma ihtiyacı duyarlar. Hem duygusal hem de fiziksel yönden zayıf olma eğilimi taşırlar. Aşırı hassasiyetleri sebebiyle çoğu zaman çelimsiz ve kararsızdırlar. Tüm bunlar yaşanırken öte yandan sosyal ortamda bağımsız olma arzusu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bireylere karşı saygı duyma oldukça ön plandadır.

Bu dönem, kimlik problemlerinin en sık rastlandığı dönemdir. Ergenler, toplumdaki rollerini algılama ve üstlenme isteği duyarlar. Sosyal çevredeki konumlarını anlamaya çabalarlar ve sosyal uyuma gereksinim duyarlar. Onları herhangi bir okul programına bağlayan çalışmaların bu aşamada verilmesi söz konusu değildir. Onlar kendileri araştırmak, keşfetmek ve bizzat yaşayarak deneyimlemek isterler. Ergenler bu dönemde sadece çalışmamalı, aynı zamanda kendi çalışmalarıyla parada kazanmaya da başlamalıdırlar. Bu yolla kendilerine olan öz saygıyı kazanırlar. Kültürel gelişimlerini, üretme, çalışma ve deneme yöntemleriyle, kendi deneyimlerini edinerek sürdürmeli, kendilerini oluşturabilmeli ve yönlendirebilmelidirler.

Bu dönemde kazanılması gereken bilgi ve becerileri kısaca özetleyecek olursak şöyle bir liste oluşturulabilir:

  • Güven
  • Kendini ifade etme
  • Analitik düşünce
  • Bağlılık
  • Sorumluluk

Sevgiler

Ninni Perisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
1
Whatsapp Mesaj
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?