Montessori Eğitiminde Çocuk Gelişim Evreleri – 2

Maria Montessori, araştırmalarının sonunda çocukların ilgileri, yetenekleri ve gereksinimlerinin belli başlı gelişim evrelerinde gruplandığını ortaya koymuştur. Buna göre Montessori gelişim evreleri şu şekilde sıralanır:

Birinci Evre            0-6 yaş

İkinci Evre             6-12 yaş

Üçüncü Evre        12-18 yaş

Dördüncü Evre    18-24 yaş

Çocuk, tüm bu evreler boyunca belirli alanlara konsantre olarak yeni şeyler öğrenir ve kendini geliştirir.

Bugün Montessori eğitiminin ikinci evresini detaylı şekilde ele alacağız

2. Evre 6-12 Yaş

Montessori eğitiminde ikinci evre 6 – 12 yaş arası olarak kabul edilir. Bu dönemde çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel açıdan ufku bir hayli açılır. Bu nedenle bu dönemde ebeveynlerin birincil önceliği çocuğun daha fazla sayıda ve birbirinden farklı şeyi keşfetmesini sağlayacak fırsatlar ve koşullar oluşturmak olmalıdır. Maria Montessori, çocuk gelişimindeki bu evre için açık bir çevreye kapsamlı bir eğitime, geniş sosyal ilişkilere ve engin bir kültüre vurgu yapar. Bu evrede çocuk fiziksel olarak köklü değişimler geçirir, daha da çok sosyalleşmeye ve bağımsızlık kazanma isteği ağır basmaya başlar..

Eğitimin ilk 0-6 yaş evresindeki materyaller bireysel kişiliğin temelini oluşturmayı desteklerken, ikinci evredeki materyaller kültürün kazanılmasına odaklanır.

Ahlaki düzeye bakacak olursak, çocukların adaletsizliğe karşı keskin duyguları olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle çocuk tüm ahlaki sorunları anlamak ve keşfetmek ister.

Çocuk bu dönemde iyi ile kötüyü ayrıştırma bilincini yavaş yavaş kazanmaya başlar. Bir önceki dönemde sadece ve sadece kişisel davranışları sorgularken, bu dönemde sosyal olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmaya ve onları anlamlandırmaya çabalarlar. Yine bu dönemde çocuk vicdanıyla, iyi-kötü ve doğru-yanlış arasındaki farkı algılayıp karar vermeye başlar. Bu yolla da sosyal bilince ulaşmayı başarır. Adalet bilinci oluşur. Maria Montessori’ye göre 6-12 yaş dönemini kapsayan 2. gelişim evresindeki çocuk, ‘toplumsal alanda yeni doğmuş bir bebek’tir.

Çocuğun bu dönemde öne çıkan bir diğer isteği sosyal, kültürel, ruhsal ve dini açıdan bilgisini genişletmedir. Çocuksu ruh, yavaş yavaş soyut düşünceye hazır hale gelmeye başlar. Muhakeme yetileri güçlenir ve ezberleme kapasiteleri oldukça fazladır. Sebep sonuç ilişkisini zihinlerinde yerleştirmeye çabaladıkları için “neden” en sık sordukları soru halini almaya başlar. Hayal dünyalarının bir hayli zengin olduğu bir dönemdir.

Bu dönemde kazanılması gereken bilgi ve becerileri kısaca özetleyecek olursak şöyle bir liste oluşturulabilir:

  • Adalet ve ahlaki yargılar
  • Sosyal ilişkiler
  • Para ve ekonomi
  • Hayal etme
  • Aletleri ve makineleri kullanma
  • İnsanın doğasını algılama
  • Zaman ve tarih algısı
  • Bir aileye ait olma algısı
  • Dünyanın işleyişinin farkına varma

Sevgiler

Ninni Perisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Gönder
1
Whatsapp Mesaj
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?